DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Trần Thị Thanh Liên

TP HCM

10

38

Nguyễn Thị Duyên Anh

TP HCM

1

39

Lê Tuấn Anh

Hậu Giang

0

40

Nguyễn Thị Vân

TP HCM

7

41

Nguyen Tran Mai Phuong

Tiền Giang

10

42

Trần Minh Đức

Tiền Giang

2

43

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

10

44

Ngô Ngọc Thu Nhan

TP HCM

10

45

Lục Thị Vân Thuý

TP HCM

10

46

Đoàn Thị Ngọc Huyền

TP HCM

0

47

Đoàn Thị Ngọc Huyền

TP HCM

10

48

Trần Cương

Đồng Tháp

10

49

Bích Nga

Đồng Tháp

2

50

Phạm Thị Kim Oanh

TP HCM

10

51

Thiều Thị Mỹ Châu

TP HCM

4

52

Ngo Thi Bich Van

TP HCM

5

53

Phạm Thị Dung ( An Dung)

TP HCM

10

54

Huệ Vân

TP HCM

10

55

Lâm Thị Anh Đào

Đồng Tháp

10

56

Nguyễn Thị Bích Liễu

Đồng Tháp

10

57

Ngo Thi Thu Ba

TP HCM

10

58

Trần Thị Kiều Oanh

Long An

10

59

Bùi Thị Niềm

Đồng Tháp

10

60

Cao Thị Thanh Hà

TP HCM

3

12